Protecció de dades de caràcter personal

Segons el que estableix el RGPD (Reglament (UE) 2016/679), li proporcionem la Informació detallada de Protecció de Dades que s'exposa a continuació:

Responsable: Chocolat Sant Andreu

Raó Social: José Manuel Gómez Gómez

C.I.F .: 37797280T

Direcció: Carrer Mercat 14 (Plaça Mercadal 40), 08030 (Barcelona)

Telèfon: +34 932745767

Correu Electrònic: chocolat@chocolat-te.cat

FINALITAT:

L'informem que les dades de caràcter personal recollides, seran incorporades a un fitxer sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès (així com realitzar la facturació dels productes adquirits a la nostra pàgina web). Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals o se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.

LEGITIMACIÓ:

Les Dades de caràcter personal obtingudes en aquesta pàgina web, així com l'oferta de productes i serveis oferts, està basada en el consentiment que se li sol·licita a l'interessat.

L'interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

DESTINATARIS:

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

DRETS:

Vostè com a interessat directe, té dret a obtenir confirmació sobre si a Chocolat Sant Andreu estem tractant dades personals que el concerneixen, o no. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als objectius que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades. Chocolat Sant Andreu deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies, vostè tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que ens hagi facilitat, i transmetre'ls o sol·licitar que els proporcionem a un tercer sense objecció per la nostra part (dret a la portabilitat de dades).