Pot pagar les seves comandes realitzats en chocolat-te.cat amb les següents targetes de crèdit o dèbit emeses per entitats financeres espanyoles.

Seguretat en el pagament

Els seus pagaments en chocolat-te.cat es realitzen en temps real a través d'un TPV Virtual un cop s'hagi comprovat que les dades proporcionades són correctes. chocolat-te.cat garanteix que tractarà amb total seguretat i confidencialitat les dades corresponents al mitjà de pagament utilitzat. Les dades de la targeta utilitzada per al pagament es transmeten de forma encriptada SSL. Aquesta solució garanteix el secret de la comunicació a través d'un diàleg amb claus de xifrat.

Seguretat en la informació

En Chocolat treballem per garantir la protecció de la seva intimitat a Internet i la seguretat de les seves compres i de les seves dades. Chocolat tractarà en tot moment les dades de forma absolutament confidencial i d'acord amb els usos i finalitats expressament previstes per a cada cas. De la mateixa manera, l'informem que Chocolat té implantades les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa dels dades emmagatzemades i els riscs a què estan exposats, tot això en compliment dels disposat en l'títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, per qual es desplega la LOPD.

Tingueu en compte addicionalment, que els proveïdors o emissors dels mitjans de pagament utilitzats poden tenir adoptats altres mesures antifrau no controlades per chocolat-te.cat i que comporten el rebuig de cert tipus d'operacions. chocolat-te-cat no controla ni és responsable dels perjudicis que puguin ocasionar l'aplicació de les polítiques que tinguin aprovades els diferents proveïdors o emissors de mitjans pagament.

Queda prohibida la utilització d'un mitjà de pagament titularitat d'un tercer excepte en el cas que es compti amb l'autorització expressa de l'esmentat tercer, sent de la seva responsabilitat la prova d'aquesta autorització i assumint tots els danys i perjudicis que es produeixin a chocolat -te.cat.